Wordpress Universidad del Libro, identitat d’un projecte

Descripció del projecte WordPress

La Universidad del Libro és un portal WordPress on s’informa d’una varietat de temàtiques a partir de les quals es pot obtenir una certificació de la UOC mitjançant l’obtenció de coneixement des de la lectura d’obres concretes.

Hi trobarem doncs una gran varietat de llibres classificats per temàtiques i autors, amb la descripció de continguts, i l’enllaç cap al curs on validar-ne els coneixements adquirits.

També hi trobarem referències sobre la metodologia d’us i la certificació que podem aconseguir.

Feines realitzades

  • Implementació del disseny gràfic
  • Implementació dels tipus de contingut i les seves funcionalitats

Especificacions tècniques

  • Gestor de continguts WordPress
  • Mòduls destacats
    • Tema Avada
    • Llibreria javascript stepcarousel.js
Wordpress de librou.com

Referències