Moodle Universidad del Libro, amb sistema TPV per els certificats

Descripció del projecte Moodle

El Campus Virtual de la Universidad del Libro ofereix cursos per a obtenir certificats de la UOC partint del coneixement obtinguts de llibres de l’editorial UOC.

Els participants han de fer una inscripció prèvia al campus, per tal de poder participar dels cursos. Cadascun dels cursos avalua els coneixements d’un llibre concret de l’editorial UOC, a través de proves que en qualifiquen les competències.

Els reptes de cada curs es van desplegant quant l’alumne els supera. Una vegada superats tots els reptes, l’alumna pot optar per adquirir el certificat de la UOC. Aquest certificat el podrà pagar còmodament a través de la mateixa plataforma moodle, on s’hi ha configurat el TPV de l’entitat bancaria.

Feines realitzades

  • Instal·lació i configuració del Moodle
  • Implementació del disseny gràfic
  • Implementació del TPV de pagament dels cursos
  • Desenvolupament d’informes d’ús.

Especificacions tècniques

  • Gestor de continguts Moodle
  • Mòduls destacats
    • Desenvolupament del TPV.
    • Implementació del disseny Bootstrap i millores en la visualització en diferents navegadors.
Moodle campus.unidellibro.com

Referències