Drupal com a portal internacional amb joves de tot el món

Descripció del projecte Drupal

cijoc.org és el portal internacional de les joventuts obreres cristianes de tot el món.

En aquest espai web, si pot trobar informació detallada de les accions dutes a terme als diferents paisos, així com testimonis d’actuacions, experiències…

Més enllà, cada país te un usuari portat per el responsable estatal, que esdevé periodista digital del portal. D’aquesta forma es poden publicar diferents continguts territorials.

La geolocalització dels continguts es doncs un element important que situa les entrades al territori. Experiències, testimonis, notícies i esdeveniments formen part dels continguts que poden ser publicats en el portal.

Feines realitzades

  • Disseny i implementació
  • Desenvolupament del portal
  • Migració de drupal 5 a Drupal 6
  • Implementació de funcionalitats
  • Formació als coordinadors internacionals
  • Tutorials formatius.
  • Manteniment del portal

Especificacions tècniques

Drupal cijoc.org

Referències