El TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge (Coneixement Tecnològic Pedagògic Disciplinar) , ens descriu que el coneixement essencial (que ha de ser cercat) és aquell que uneixi els tres coneixements bàsics: el tecnològic, el pedagògic i el disciplinar.

Per tant, el TPACK seria on es creuarien aquests àmbits de coneixement i, consideraríem un bon docent aquell que sabés trobar-se en el nucli d’aquest encreuament entre els tres àmbits anteriorment esmentats.
Font: Xarxa TIC

En Jordi Adell, doctor en Filosofia i ciencias de la Educació per la Universitat de València i professor titular de l’Àrea de Didàctica i Organizació Escolar en el Departament d’Educació de la Universitat Jaume I (la UJI) a Castellò, dona classes de diverses assignatures relacionades amb la tecnología educativa. Us afegeixo un vídeo on explica molt bé el concepte TPACK.